Beperkingen en voorschriften Radiozendamateurs  (15-6-2022)

Categorie registratie1 Toegestane zendvermogen in watt (PEP)2 Frequentiebanden in MHz Primair of secundair gebruik (p/s) Bijzondere bepalingen3
Full license 400 0,1357 0,1378 s Alleen de klasse A1A.
100 0,472 0,479 s Alleen A1A, F1A, G1A, J2A; contesten zijn niet toegestaan.
400 1,81 1,85 p
400 1,85 1,88 s
400 3,5 3,8 p
15 watt e.i.r.p. 5,351.5 5,366.5 s Toegestane effectief uitgestraalde vermogen van de zendinrichting ten opzichte van een isotrope straler (Equivalent Isotropically Radiated Power)
400 7,0 7,2 p
400 10,1 10,15 s Contesten zijn niet toegestaan.
400 10,14 10,15 s Bandbreedte max 500 Hz.
400 14,0 14,35 p
400 18,068 18,168 p
400 21,0 21,45 p
400 24,89 24,99 p
400 28,0 29,7 p
120 50,0 50,45 s Alleen A1A en J3E.
30 50,0 50,45 s
30 50,45 52,0 s Duplexverbindingen zijn niet toegestaan.
50 70,0 70,5 s Duplexverbindingen zijn niet toegestaan.
400 144,0 146,0 p
400 430,0 436,0 p
400 436,0 440,0 s
120 1.240,0 1.300,0 s
120 2.320,0 2.400,0 s
120 2.400,0 2.450,0 s Uitsluitend satellietverkeer (aarde naar ruimte).
120 3.400,0 3.410,0 s
120 5.650,0 5.850,0 s
120 10.000,0 10.500,0 s
120 24.000,0 24.050,0 p
120 24.050,0 24.250,0 s
120 47.000,0 47.200,0 p
120 75.500,0 76.000,0 p
120 76.000,0 77.500,0 s
120 77.500,0 78.000,0 p
120 78.000,0 81.500,0 s
120 122.250,0 123.000,0 s
120 134.000,0 136.000,0 p
120 136.000,0 141.000,0 s
120 241.000,0 248.000,0 s
120 248.000,0 250.000,0 p
Novice 100 7,0 7,2 p
100 14,0 14,25 p
100 28,0 29,7 p
25 144,0 146,0 p
25 430,0 436,0 p
25 436,0 440,0 s

1 Een registratie met volledige toegang wordt aangemerkt als F (full), terwijl een registratie met beperkte toegang wordt aangemerkt als N (novice). Ingevolge artikel 7 van de Examenregeling frequentiegebruik 2008 is het met goed gevolg afgelegd hebben van een examen voor de categorie F vereist voor volledige toegang van de voor radiozendamateurs beschikbare frequentieruimte, onder de eventuele in de tabel opgenomen beperkingen, en is het met goed gevolg afgelegd hebben van een examen voor de categorie N vereist voor toegang van de voor radiozendamateurs beschikbare frequentieruimte zoals opgenomen in de tabel onder N. Met het met goed gevolg afgelegd hebben van een examen voor de categorie F wordt gelijk gesteld een HAREC-certificaat, verstrekt door een andere administratie van de Conférence Européenne des Postes et des Télécommunications (CEPT), of een certificaat of ander document dat gelijkwaardig is aan een F-certificaat van een andere administratie die geen onderdeel uitmaakt van de CEPT en die is opgenomen in Annex 4 van CEPT Recommendation T/R 61-02. Met het met goed gevolg afgelegd hebben van een examen wordt voor de categorie N gelijk gesteld een certificaat of ander document dat gelijkwaardig is aan een N-certificaat, verstrekt door een andere administratie van de CEPT of een administratie die geen onderdeel uitmaakt van de CEPT en die is opgenomen in Annex 4 van ECC Recommendation (05) 06.

2 Zendvermogen: het door de direct met de antenne-inrichting te koppelen trap van het radiozendapparaat afgegeven gemiddeld vermogen, gerekend over één periode van de hoogfrequente uitgangswissel-spanning tijdens het maximum van de omhullende (Peak Envelope Power).

3 De gebruiker van een zelfgebouwd radiozendapparaat voorkomt dat een vermogen wordt geproduceerd dat de onderstaande limieten overschrijdt voor de onderdrukking van ongewenste hoogfrequente uitstralingen.